Usługi

Usługi

Tworzenie strategii wejścia na nowe rynki

W oparciu o nasze know-how, dopasowane do potrzeb badania i analizy, opracowujemy najlepsze dla naszych klientów strategie wejścia na rynki Hiszpanii i Ameryki Południowej.

Identyfikacja partnerów handlowych

Dzięki dokładnej znajomości specyfiki rynku, sprawnie i skutecznie identyfikujemy potencjalnych importerów, dystrybutorów, wykonawców i podwykonawców dla naszych klientów. Przedstawiamy oferty i propozycje naszych klientów potencjalnym partnerom, dokonujemy wstępnej selekcji najbardziej obiecujących i wiarygodnych kontrahentów, organizujemy pierwsze spotkania i towarzyszymy klientom w całym procesie aż do zawarcia umowy o współpracy.

Usługi wsparcia dla biznesu

Realizujemy całą gamę usług wsparcia dla biznesu – koordynujemy i organizujemy misje handlowe, zapewniamy udział naszych klientów w najważniejszych targach handlowych i przemysłowych oraz forach biznesu, wspieramy klientów w procesie uzyskania certyfikatów, licencji i rejestracji oraz w procedurach zamówień publicznych. Działamy również jako pośrednik handlowy, oferując usługi w zakresie zarządzania eksportem
i importem obejmujące nadzór nad kontraktami, obsługę wysyłki i transportu towarów, a także zarządzanie kryzysem.

Biuro promocji biznesu

Od samego początku naszej działalności prowadzimy biuro promocji biznesu i pełnimy rolę oficjalnego doradcy wielu regionalnych organizacji promocji Hiszpanii za granicą, wspierając firmy z ich regionów w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych w Ameryce Południowej.